• TODAY18명    /493,181
  • 전체회원3586

여행이야기

여행에 도움되는 글을 보실 수 있습니다.

고창 청보리밭축제 2016

  • 작성일 : 2016-04-26 09:53:15
  • 작성자 : 관리실관리자
  • 조회수 : 43446 명
  • 추천수 : 2 명
  • 첨부파일 :
 
. 행사기간   :   2016.04.16 ~ 2016.05.08
. 위치         :    전라북도 고창군 공음면 학원농장길 158-6(공음면)
. 행사장소   :   고창군 공음면 학원관광농원 일원
. 연락처      :    063-564-9897
. 홈페이지   :   http://chungbori.gochang.go.kr
. 이용요금   :   체험마다 상이(무료/유료)
. 행사내용   :   [개막행사]
                      - 기념식 축하공연
                      - 기념식
                      - 식후공연

                      [체험행사]
                      - 보리식품 체험 및 시식회
                      - 전통놀이체험
                      - 보릿골체험마당
                      - 청보리밭 사잇길 걷기, 꽃마차

                      [공연/문화행사]
                      - 청보리동산 열린 체험 한마당
                      - 관광객 어울마당

                     [상설행사]
                     - 보리밭 속 포토 정원
                    - 이야기 속 보리밭 걷기
                    - 청보리 방송국
                    - 전통 농업유산물 전시
                    - 고창관광사진 전시
                    - 백민기념관 오픈
                    - 민속장터

                   * 일정은 사정에 따라 변경 될 수 있음
청보리2.jpg

 
청보리1.jpg

청보리3.jpg

 

 

 

댓글

댓글 작성자 :   

  • 목록보기
  • 글추천